fgs

中壢禪淨中心


  每月第二、四個週六上午10:00-11:30幼童軍團集會     每週三晚上7:30共修法會     每週四上午8:00-12:00松鶴班     農曆初一、十五例行法會        


 
道場簡介
道場訊息
法會社教
相簿區
表單下載
聯絡方式
地理位置
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
行事曆
活動訊息

活動

日期
地點
共修法會 初一、十五例行法會 2009-06-10 中壢禪淨中心
每週三晚上7:30共修法會 2009-06-05
社教活動 佛光山慈悲基金會松鶴學苑簡章 2009-06-05