fgs

南屏別院


  ※佛光山南屏別院網站改版通知※     南屏別院5月份報恩法會&法華法會_直播公告     2020人間佛教系列講座_6月份     2020佛光山南屏別院青年書院_招生海報     佛光山開山54周年─全球同步抄經修持    


 
道場簡介
道場訊息
法會社教
相簿區
表單下載
聯絡方式
地理位置
 
 


 

 

 

 

 

 
行事曆
每逢農曆六月十九日為觀音菩薩成道紀念日
早上09:00~12:30
恭誦《大悲懺文》乙部
拜願、上供、宣讀文疏