fgs

中壢禪淨中心


  每月第二、四個週六上午10:00-11:30幼童軍團集會     每週三晚上7:30共修法會     每週四上午8:00-12:00松鶴班     農曆初一、十五例行法會        


 
道場簡介
道場訊息
法會社教
相簿區
表單下載
聯絡方式
地理位置
 
 


 

 

 

 

 

 佛光山中壢禪淨中心

地址:320桃園縣中壢市中正路131號2樓

          (中正路、延平路口,吳志揚委員服務處2樓)

電話:(03)280-4280

傳真:(03)280-4282