fgs

士林禪淨中心


  佛光山2020年春節平燈法會     2020迎新春揮毫贈春聯、茶禪與抄經 2019/12/14週六上午9:00~11:00     209/12/29(星期日) 佛學講座     每週五下午14:00士林茶道班     每週三-19:30佛光安國書院    


 
道場簡介
道場訊息
法會社教
相簿區
表單下載
聯絡方式
地理位置
 
 


 

 

 

 

 
瀏覽人數: