fgs

金蓮淨苑


  2019委員組長講習會     金蓮淨苑兒童禪茶.樂.畫營成果展     佛光童軍團 團集會 與急救訓練     縣長授旗予金門佛光童軍團~參加24th 世界童軍大露營團員     2019 年消災祈福藥師法會    


 
道場簡介
道場訊息
法會社教
相簿區
表單下載
聯絡方式
地理位置
 
 


 

 

 

 

 
瀏覽人數: