fgs

板 橋 講 堂


  【法會】藥師法會_108/ 10/ 26~28     【法會】慈悲三昧水懺法會_108/ 10月(9/29)、11月、12月     【活動】八關齋戒_108/ 9/ 21     【社教課程】經典研究班(瑜伽師地論)_108/ 9/ 27 開課(每月第二,四週星期五)     【法會】大悲懺_108/ 10/ 17    


 
道場簡介
道場訊息
法會社教
相簿區
表單下載
聯絡方式
地理位置
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
   緣起   板橋青年團   板橋佛光童軍團  

板橋佛光青年分團


板橋佛光青年分團:【部落格】 ※請點選圖片連結※

 
1  Page:1/1