fgs

士林禪淨中心


  佛光山春節首推雲端點燈     8月份~近期活動     2020年8月份行事曆     2020年~地藏法會     佛光山2020年春節平燈法會    


 
道場簡介
道場訊息
法會社教
相簿區
表單下載
聯絡方式
地理位置
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
文化教育   心得分享   法師開示   活動訊息   佛光會分會活動   法會訊息   新春活動訊息   佛學講座  
每週四-19:30 士林遠距教學
 
 
每週三-19:30佛光安國書院
 
 
每週五下午14:00士林茶道班
 
 
每週六上午9:00書法班
 
 

1  Page:1/1