fgs

士林禪淨中心


  8月份~近期活動     2020年8月份行事曆     2020年~地藏法會     佛光山2020年春節平燈法會     209/12/29(星期日) 佛學講座    


 
道場簡介
道場訊息
法會社教
相簿區
表單下載
聯絡方式
地理位置
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
文化教育   心得分享   法師開示   活動訊息   佛光會分會活動   法會訊息   佛學講座  
8月份~近期活動
 

 
2020年8月份行事曆
 

 
佛光山2020年春節平燈法會
 

 
2020迎新春揮毫贈春聯、茶禪與抄經 2019/12/14週六上午9:00~11:00
 

 

1  Page:1/1