fgs

中壢禪淨中心


  每月第二、四個週六上午10:00-11:30幼童軍團集會     每週三晚上7:30共修法會     每週四上午8:00-12:00松鶴班     農曆初一、十五例行法會        


 
道場簡介
道場訊息
法會社教
相簿區
表單下載
聯絡方式
地理位置
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
活動預告   法會訊息   文化教育   行事曆  
每週三晚上7:30共修法會
 

每週三晚上7:30在中壢禪淨中心舉辦念佛共修會~《阿彌陀經》

 

 
農曆初一、十五例行法會
 

農曆初一例行法會上午10:00誦讀經文《藥師經》

農曆十五例行法會上午10:00誦讀經文《普門品》

 

1  Page:1/1