fgs

澳門禪淨中心


  佛光山澳門禪淨中心的官網已更動了                    


 
道場簡介
道場訊息
法會社教
相簿區
表單下載
聯絡方式
地理位置
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
佛光山澳門禪淨中心的官網已更動了
 

一直以來感謝大家的支持,本中心的網址已有更新,

最新的活動,敬請瀏覽以下官網:

www.fgsmacau.com

感謝您

祝大家

名聲天曉